Terapia

Psychoterapia to dla mnie proces, droga. Droga do siebie, do bardziej satysfakcjonującego życia, bardziej zadowalających relacji, do budowania bardziej realnego obrazu siebie, do swojego osobistego „tak, tak jest dobrze”.
W tej drodze spotykasz siebie, a terapeuta może pomóc w przyglądaniu się sobie i efektywniejszym pokonywaniu etapów Twojej życiowej drogi.

Zapraszam,
Agnieszka Skórzak